دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

فرم ارزشیابی برای ویزا های مهارت


 • سوابق تحصیلی:


  سوابق کاری:

  آیا شغل شما با تحصیلات شما مرتبط است؟


  وضعیت زبان انگلیسی:
  سطح:  آیا در امتحان زبان انگلیسی شرکت کرده اید؟  اگر بلی بود, نوع امتحان :
  TOEFL iBT    IELTS    PTE Academic    OET    CAE

  وضعیت تاهل:
  وضعیت تاهل؟
  آیا خویشاوندی در استرالیا دارید؟