دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

لیست مشاغل مهارت از آپریل 2017


تاثیر تغییرات بر لیست مشاغل مهارت از آپریل 2017- (فروردین 1396)

تغییرات قابل توجهی به لیست مشاغل مهارت استرالیا صورت گرفته است که از تاریخ 29 فروردین 1396 معادل 19 آپریل 2017 قابل اجرا و موثر خواهد بود.                                      

این تغییرات برای متقاضیان درخواستنامه های ذیل موثر خواهد بود:                                                                    

 • ویزاهای موقت کار (مهارت) ویزای زیر گروه 457
 • ویزاهای مهارت
 • ویزاهای اقامت دائم حمایت کارفرما

تغییرات در SOL – لیست مشاغل مهارت

"لیست مهارتهای استراتژیک کوتاه و بلند مدت" – Medium and Long-term Strategic Skills List – (MLTSSL) جایگزین لیست "مشاغل مهارت" SOL گردید.

کلیه متقاضیانی که برای ویزاهای ذیل ارائه درخواست میدهند باید در زمان ارائه درخواست شغل آنها در لیست MLTSSL قرار داشته باشد.

 • ویزای اقامت دائم مستقل زیر گروه 189
 • ویزای موقت فارغ التحصیلان زیر گروه 485 (مسیر کار برای فارغ التحصیلان)
 • ویزای موقت مهارت منطقه ای زیر گروه 489 ( حمایت خویشاوندی)

مشاغل اعلام شده در MLTSSL کاملا با لیست SOL مطابقت دارد.

لیست MLTSSL بخشی از لیست STSOL است که برای ویزاهای حمایت کارفرما و حمایت ایالتی و منطقه ای  استفاده میشود.

 16 شغل در لیست MLTSSL وجود دارد که نمیتوان از آنها برای ویزاهای حمایت ایالتی و یا منطقه ای و حمایت کارفرما استفاده کرد. بطور مثال:

 • ویزاهای حمایت ایالتی و یا منطقه ای زیر گروه 190
 • ویزای موقت مهارت منطقه ای زیر گروه 489 (حمایت ایالتی و یا منطقه ای)
 • ویزاهای حمایت کارفرما زیرگروه 186 (ورود مستقیم)
 • ویزاهای موقت کار (مهارت) زیر گروه 457

16 شغل عبارتند از:

 • ساخت پروژه – Project Builder 133112
 • مدیریت تولید (معدن) – Production Manager (Mining) 133513
 • مدیریت پزشکی – Medical Administrator 134211
 • مهندسی کشتی – Ship Engineer 231212
 • ناخدا کشتی – Ship’s Master 231213
 • افسر کشتی – Ship’s Officer 231214
 • مهندس شیمیChemical Engineer 233111 
 • مهندس مواد – 233112 Materials Engineer
 • مهندس الکترونیک – Electronics Engineer 233411
 • مهندس صنایع  Industrial Engineer 233511
 • مهندس تولید و یا کارخانه – Production or Plant Engineer 233513
 • تکنسین مهندسی عمران (راه و ساختمان) – Civil Engineering Technician 312212
 • برنامه ریز شبکه های مخابراتی –313213  Telecommunications Network Planner
 • جوشکار فشار قوی – Pressure Welder 322312
 • سنگ کار – Stonemason 331112
 • برقکار خطوط برق فشار قوی – Electrical Linesworker 342211

 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/mltssl

 

تغییرات در " لیست مشاغل تلفیقی حمایتی" - Consolidated Sponsored Occupations List (CSOL)

 لیست کوتاه مدت مشاغل مهارتی Short-term Skilled Occupation List (STSOL) جایگزین " لیست مشاغل تلفیقی حمایتی" -             Consolidated Sponsored Occupations List (CSOL)

متقاضیانی که برای ویزاهای ذیل درخواست میدهند باید شغل آنها در لیست کوتاه مشاغل مهارتی  STSOL قرار داشته باشد.

 • ویزاهای حمایت ایالتی و یا منطقه ای زیر گروه 190
 • ویزای موقت مهارت منطقه ای زیر گروه 489 (حمایت ایالتی و یا منطقه ای)
 • ویزاهای حمایت کارفرما زیرگروه 186 (ورود مستقیم)
 • ویزاهای موقت کار (مهارت) زیر گروه 457

200 شغل از لیست CSOL خارج گردید تا لیست STSOL ایجاد گردد.

بعلاوه 24 شغل منطقه ای در لیست STSOL قرار دارد که برای ویزاهای ذیل استفاده میشوند:

 • ویزای موقت مهارت منطقه ای زیر گروه 489 (حمایت ایالتی و یا منطقه ای)
 • ویزاهای حمایت کارفرما زیرگروه 186 (ورود مستقیم)
 • ویزاهای موقت کار (مهارت) زیر گروه 457 که محل کار و استخدام در مناطقی که برای ویزاهای RSMS معین شدهاند قرار میگیرد.

 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/combined-stsol-mltssl

 

تاثیر بر ویزاهای اقامت دائم مستقل زیر گروه 189

برای درخواستنامه ویزاهای ذیل هیچگونه تاثیری ایجاد نشده است:

 • ویزای اقامت دائم مستقل زیر گروه 189
 • ویزای موقت فارغ التحصیلان زیر گروه 485 (مسیر کار برای فارغ التحصیلان)
 • ویزای موقت مهارت منطقه ای زیر گروه 489 ( حمایت خویشاوندی)

اما برای ویزاهای زیر گروه 190 و 489 این تغییرات تاثر داشته است. فهرست مشاغل موجود بصورت ذیل کاهش یافته است:

 • محدودیت برای 16 شغل که در فهرست MLTSSL همانگونه که در بالا توضیح داده شد
 • 200 شغل از فهرست STSOL کسر گردید
 • 24 شغل که برای ویزاهای زیر گروه 190 قابل قبول نبوده اما کماکان برای ویزاهای زیر گروه 489 ایالتی معتبر میباشد.

 

www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/removed-skilled-occupations

 

تاثیر بر ویزاهای کار 457

فهرست مشاغل مورد تایید برای ویزاهای زیر گروه 457 حمایتی بشرح ذیل کاهش یافته است:

 • محدودیت برای 16 شغل که در فهرست MLTSSL همانگونه که در بالا توضیح داده شد
 • 200  شغل از فهرست STSOL کسر گردید
 • 24 شغل که برای ویزاهای منطقه ای موجود نبوده مگر آنکه استخدام و محل کار در کد پستی های تعیین شده باشد

علاوه بر تغییرات اعلام شده محدودیتهای جدیدی نیز برای بعضی مشاغل مشخص ایجاد شده است که تحت هشدار در ابزارهای قانون به آنها اشاره شده است. 

این محدودیتها میتوانند بصورت ذیل اعمال گردند:

 • محدودیت حقوق و دستمزد حداقل برای سمت مربوطه
 • بزرگی و یا کوچکی کسب و کار – حداقل 1 میلیون دلار (استرالیا)  گردش مالی و 5 کارپذیر
 • محدودیت در نوع فعالیتها در سمت کاری مربوطه
 • محدودیت در نوع فعالیتهائی که در کسب و یا کار انجام میگیرد

این تغییرات شامل کلیه درخواستهائی که به نتیجه نرسیده (نهائی نشده) و یا پس از اعلام این تغییرات از تاریخ 29 فروردین  اعلام شده نیز میگردد.

در ضمن تغییرات جدیدی نیز در زمان و دوره ویزاهای کار زیر گروه 457  ایجاد شده است.  به این معنی که چنانچه شغل متقاضی در لیست MLTSSL قرار داشته باشد ویزای 4 ساله در غیر اینصورت ویزای 2 ساله صادر میگردد.

نتیجه:

این تغییرات بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده و شرکت دروازه طلایی آسیا کماکان نسبت به عواقب ناشی از این تغییرات و تاثیرات آنها در فرایند کاری و نتایج حاصله در حال بررسی و مطالعه هست.

انتظار می رود که در آینده نزدیک شاهد تغییرات دیگری نیز باشیم.  این تغییرات میتوانند در آینده  به ویزاهای مستقل مهارتی 189 و حمایت کارفرما اقامت دائم اثر بگذارند.  چنانچه تصمیم برای ارائه درخواست برای اخذ اقامت استرالیا و یا ویزاهای دیگر برای زندگی در استرالیا را دارید توصیه میکنیم با دفتر ما تماس و از آخرین تغییرات اعلام شده و یا تغییرات آتی اطلاع پیدا کنید.