دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نتایج دعوتنامه های صادر شده در 11 اکتبر 2019


اطلاعات مربوط به  دعوتنامه های صادر شده در ماه اکتبر 2019 نشان دهنده افزایش صدور دعوتنامه ها به تعداد 1500 عدد در این دوره است. با بسته شدن ویزای 489 در ماه سپتامبر ، هیچ دعوت نامه جدیدی برای این کلاس ویزا در این ماه وجود ندارد.
حداقل امتیاز مورد نیاز برای صدور دعوت نامه 80 امتیاز بود که جدیدترین EOI ثبت شده  برای دریافت دعوت نامه در این دوره در ابتدای ماه ژوئن 2019 بوده است. با این وجود ، در این دور، اکثر دعوتنامه ها به متقاضیان  با امتیاز 85  (922 دعوت نامه) و 90 امتیاز و بالاتر (تقریباً 190 دعوت نامه) اعطا شد.

کدام شغلها بیشترین دعوت نامه را دریافت کرده اند؟

در این دوره می بینیم که اکثریت قریب به اتفاق دعوتنامه ها به مشاغل IT اختصاص یافته اند. برنامه نویسان نرم افزار و برنامه های کاربردی (361 دعوتنامه) ، تحلیلگران تجارت و سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات (107 دعوتنامه) و متخصصان شبکه کامپیوتر (106 دعوتنامه). که این تعداد بالغ بر یک سوم از کلیه دعوت نامه های ارسال شده است.

جمع ده مشاغل برتر عبارتند از:

 

پرستاران - 134 دعوتنامه

حسابداران - 114 دعوتنامه

 مهندسی عمران - 98 دعوت نامه

معماران و معماران منظره - 94 دعوت نامه

مهندسان برق - 82 دعوت نامه

 مهندسی مخابرات - 80 دعوت نامه؛ و

مهندسین صنایع ، مکانیک و تولید - 66 دعوت نامه