دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

هزینه های ارزشیابی مهارت در سازمان VETASSESS افزایش یافت


بر اساس  اعلام سایت رسمی سازمان VETASSESS هزینه های ارزشیابی مهارت از تاریخ 1 آگوست به این شرح خواهد بود:

فایل PDF هزینه های ارزشیابی سازمان VETASSESS

وهمچنین بر طبق اعلام این سایت قرار است از تاریخ اول آگوست سرویسی برای متقاضیان online ارزشیابی مهارت در این سازمان فراهم شود، که طی آن جواب ارزشیابی مهارت 10 روزه صادر گردد.

اطلاعات تکمیلی در روزهای آینده از سوی سازمان VETASSESS اعلام میگردد.