دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نتایج دعوتنامه های صادر شده در 9 آگوست


نتایج دعوتنامه های صادر شده در 9 آگوست از سوی سایت اداره مهاجرت استرالیا بدین شرح اعلام شد:                                        لینک 9 آگوست

دور بعدی دعوتنامه ها در ماه آگوست ، 23 آگوست صادر میشود.

و همچنین ظرفیت مشاغل تا این تاریخ به این صورت میباشد:                                                                                                                                     ظرفیت مشاغل