دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای سرمایه گذاری در استرالیا


ویزاهای مهارت کسب و کاربخشی از گروه ویزا های مهارتی هستند که برای افراد با تجربه و دارای مهارت در کسب و کار و یا سرمایه گذاری برای مهاجرت وجود دارند. 

بیشتر ویزاهای مهارت کسب و یا کار در دو مرحله میباشند. در مرحله اول متقاضی برای ویزای موقت قابل تبدیل به ویزای دائم اقدام کرده و چنانچه شرایط لازم را کسب کرده باشند میتوانند برای ویزای دائم اقدام نمایند، ادامه مطلب...