دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نتایج دعوتنامه های ماه آگوست


نتایج آخرین راند دعوتنامه های ویزاهای تخصصی استرالیا در ماه آگوست از طرف اداره مهاجرت استرالیا اعلام شد .

خوشبختانه در این راند نوبت به حدود 130 نفر از متقاضیان دارای 65 امتیاز رسید که نشان دهنده این مطلب است که تعداد متقاضیان 70 امتیازی در صف به اتمام رسیده است و از دوره های بعد میتوانیم منتظر ارائه دعوتنامه به متقاضیان 65 و حتی 60 امتیازی باشیم .

خبر بسیار خوب دیگر برای متقاضیان ویزاهای 189 و بالاخص افرادی که در رشته های غیر pro rata اقدام میکنند این است که سهمیه دعوتنامه ها در ماه سپتامبر با افزایش 75 درصدی مواجه شده است و از 2000 نفر در ماه آگوست و جولای به 3500 نفر در ماه سپتامبر افزایش یافته است .

با توجه به اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای رشته های pro rata مشخص است و در هر دوره تغییر محسوسی نخواهد داشت ،‌میتوان امیدوار بود که بخش عمده و یا همه این 1500 سهمیه اضافه به متقاضیان رشته های غیر پرو راتا تخصیص یابد.

منبع خبر...