دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نتایج دعوتنامه های صادر شده در 6 سپتامبر


در این راند از صدور دعوتنامه ها 1750 دعوتنامه برای ویزای 189 و 46 دعوتنامه برای ویزای 489 صادر شد.

حدود 1000 دعوتنامه برای متقاضیان 65 امتیازی صادر شد.

لینک 6 سپتامبر