دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نتایج دعوتنامه های صادر شده در 4 اکتبر


نتایج دعوتنامه های صادر شده در راند اول ماه اکتبر به شرح زیر می باشد:

لینک 4 اکتبر

در این راند از صدور دعوتنامه ها برای حسابداران دعوتنامه ای صادر نشد و همچنان برای متقاضیان ویزای 189 با امتیاز 65 دعوتنامه صادر شد. در کل از مجموع 1000 دعوتنامه صادر شده برای ویزای 189 و 52 دعوتنامه صادر شده برای ویزای 489 ایالتی ، ظرفیت لیست مشاغل تا پایان این راند به این صورت می باشد:

لینک ظرفیت مشاغل