دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای استرالیا برای والدین

 • ویزای استرالیا برای والدین

  پدر و مادر شهروند استرالیا، دارنده اقامت دائم و یا شهروند واجد شرایط نیوزیلند امکان دارد واجد شرایط برای ویزا پدر و مادر باشند.

  متقاضیان باید آزمون "تعادل خانواده" که به معنی آن است که حداقل 50 درصد از فرزندان مقیم دائم استرالیا و یا شهروند استرالیا باشند و اسپانسر (حمایت کننده) باید به مدت حداقل 2 سال قبل از تسلیم حمایت در استرالیا زندگی کرده باشد. سن اسپانسر باید بیش از 18 سال باشد.

  این نوع ویزا شامل دو نوع ویزا عادی والدین و یا ویزا مشارکت مالی والدین میباشد.از آنجا که تعداد ویزا والدین هر سال بر اساس برنامه های موجود به شدت محدود شده است، زمان پردازش در این نوع ویزا می تواند چندین سال بطول بیانجامد.

  ویزا مشارکت مالی والدین در اواسط سال 2003 معرفی شد تا برنامه مهاجرت برای والدین گسترش یابد. مهاجرت برای والدین بر اساس مشارکت مالی والدین به این گونه است که متقاضیان هزینه بالاتر و تضمین پشتیبانی بزرگتر مالی بیشتر (AOS) و دوره طولانی تر تضمین پشتیبانی مالی پرداخت مینمایند.

  این ویزا برای والدین شهروند و یا مقیم دائم استرالیا که آنها را حمایت کرده است ویزا اقامت دائم است و دارندگان این ویزا از مزایا و امتیازات از قبیل اجازه کار، اجازه تحصیل و دریافت مراقبت های بهداشتی یارانه از طریق Medicare را دارا میباشند.

  پس از زندگی در استرالیا به مدت 4 سال متقاضیان با داشتن شرایط لازم حق درخواست شهروندی را نیز خواهند داشت.