دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

سازمان ارزشیابی VETASSESS

 • سازمان VETASSESS یکی از مهمترین سازمانهای ارزشیابی آموزشهای فنی و حرفه ای در استرالیا است. این سازمان در مسیر دستیابی به اهداف و تبیین آموزش و ارزشیابی مهارت افراد، آموزشگاه ها، و گروه های صنعتی در سراسر جهان نقش بسزائی دارد.
  بخش خدمات مشاوره ای سازمان VETASSESS تحقیقات آموزشی، ارزیابی و توسعه و تکمیل پروژه ها را عهده دار است. تیم مشاوران این سازمان در تعیین سیاستها و توسعه محصولات، انجام مذاکرات، مدیریت پروژه و توصیه درموردطیف وسیعی ازمسائل مربوط به ارزیابی، آموزش و پرورش نقش بسزائی دارند.
  سازمان ارزشیابی VETASSESدر فرایند درخواست و تشکیل پرونده های مهاجرت مهارتی که بر اساس کسب امتیاز هستند، مسئولیت ارزشیابی و معادل سنجی مهارت متقاضیان و مشاغل آنها را بعهده دارد.
  در سازمان ارزشیابی VETASSES مشاغل به دو دسته مشاغل عمومی حرفه ای و مشاغل فنی و حرفه ای تقسیم شده اند. پیش از اقدام و تشکیل پرونده در سازمان ارزشیابی VETASSES باید نوع حرفه و شغل تعیین گردد.

  شرایط لازم برای اقدام از سازمان VETASSES:
  • متقاضی باید شهروند و یا اقامت دائم کشوری بغیر از استرالیا باشد
  • متقاضی باید قصد داشته باشد برای یکی از ویزا های مهاجرت از طریق مهارت، حمایت کارفرما، حمایت منطقه ای و یا ویزا های موقت فارغ التحصیلان دانشگاه های استرالیا و یا ویزای زیر کلاس موقت 457 کار اقدام نماید.
  • متقاضی باید دارای مدرک حداقل کارشناسی در حوزه کاملا مرتبط با حرفه خود را دارا باشد
  • متقاضی باید حداقل یکسال سابقه کار در 5 سال گذشته داشته باشد. که با حرفه ی خود کاملاً مرتبط باشد.