دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

اطلاعیه ایالت ویکتوریا در خصوص ویزا های سرمایه گذاری


اطلاعیه برنامه نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری ایالت ویکتوریا

 

ژانویه 2019

 

ایالت ویکتوریا درخواست های دعوتنامه ایالتی گروههای ویزاهای تجاری و سرمایه گذاری را به طور موقت بسته است.

ایالت ویکتوریا در حال حاضر حجم زیادی از درخواستهای دعوتنامه های ایالتی برای ویزاهای کسب و کار و سرمایه گذاری در دست دارد. جهت مدیریت این تقاضانامه ها و تعهدات خدماتی ما به شما، ما به طور موقت درخواست های جدیدی را که تاکنون برای زیر مجموعه های ویزای زیر ارسال شده و خواهند شد را دریافت نمی کنیم:

  • ویزای 188 - شاخه نوآوری کسب و کار
  • ویزای 188 - شاخه سرمایه گذار قابل توجه
  • ویزای 188 - شاخه سرمایه گذار
  • ویزای 188 - شاخه کارآفرین
  • ویزای 132 - استعداد کسب و کار (دائمی) - شاخه تاریخچه مهم کسب و کار
  • ویزای 132 - استعداد کسب و کار (دائمی) - شاخه سرمایه کارآفرین سرمایه

علاقه مندی شما به برنامه نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری جهت ایالت ویکتوریا برای ما بسیار ارزشمند است و ما امیدواریم که این برنامه را به زودی بازگشایی کنیم. ما نمیتوانیم یک تاریخ یا زمان خاصی را در این مرحله ارائه دهیم، اما شما می توانید به طور منظم برای به روزرسانی برنامه مجدد از طریق وب سایت Live in Melbourne اخبار را پیگیری کنید.