دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

اطلاعیه مهم


اطلاعیه مهم در خصوص معرفی اساتید آموزش زبان انگلیسی، ناتی و دارالترجمه

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم شرکت دروازه طلایی آسیا می رساند که این مجموعه با هیچیک از اساتید آموزش زبان انگلیسی، NAATI و همچنین برای ترجمه مدارک با هیچیک از دارالترجمه ها در ارتباط نبوده است و در رابطه با انتخاب آنها هیچگونه اظهارنظر، پیشنهاد و معرفی نمی کند.

لازم بذکر است انتخاب دارالترجمه با تصمیم متقاضی صورت می گیرد و صرفاً استاندارد ترجمه بایستی بر اساس معیارهای اداره مهاجرت استرالیا باشد. متقاضی مکلف است با دارالترجمه ها هماهنگی های لازم را جهت اعمال هرگونه اصلاحات توسط کارشناسان این دفتر بعمل آورد.

خواهشمند است در صورت مشاهده، مراتب را به اطلاع مدیریت برسانید؛ در غیر اینصورت مسئولیت برعهده شخص متقاضی میباشد.