دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

وضعیت ظرفیت مشاغل


 بنا بر اعلام سایت اداره مهاجرت استرالیا ظرفیت مشاغل در ماه جولای 2017 به این شرح اعلام شد: 

 

 

Occupation ceilings for the 2017-18 programme year