دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

آزمون PTE برای انجمن مهندسین استرالیا


از اول نوامبر 2017 (10 آبان 1396)، انجمن مهندسین استرالیا آزمون تست انگلیسی  (PTE Academic) را قبول خواهد کرد.

حداقل نمره قابل قبول 50، درهریک از4 مهارت گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن می باشد.

اعتبار فرم نتیجه آزمون باید در زمان ارائه درخواست ارزیابی، کمتر از 2 سال باشد.

و همچنین هزینه ارزیابی مدارک از اول جولای 1085 دلار و هزینه 295Fast track  دلار می باشد.

منبع خبر