دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نحوه امتیاز بندی جهت اخذ ویزای مهارت


 سن 18-24 سال 25
25-32 سال 30
33-39 سال 25
40-44 سال 15

45-49 سال (به عنوان کمک کننده امتیاز همسر می تواند اقدام کند)

 

 
 نمره‌ی زبان  نمره‌ی 6 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و ibT معادل 0
 نمره‌ی 7 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و ibT معادل 10

 نمره‌ی 8 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و ibT معادل

 

20

 

 سابقه کار خارج از استرالیا  سه سال سابقه کار مرتبط 5
 پنج سال سابقه کار مرتبط 10

هشت سال سابقه کار مرتبط

 

15

 

 سابقه کار داخل استرالیا  یک سال سابقه کار مرتبط 5
 سه سال سابقه کار مرتبط 10
 پنج سال سابقه کار مرتبط 15

 هشت سال سابقه کار مرتبط

 

20

 

 مدرک تحصیلی دکتری 20
 فوق لیسانس و لیسانس 15

فوق دیپلم و مدارک افتخاری معادل

 

10

 

تحصیل در استرالیا

هر مدرک تحصیلی که داخل استرالیا صادر شود

 

5

 

 دیگر فاکتورها امتیاز همسر 5
مدرک مترجمی ناتی 5

تحصیل در مناطق کم‌جمعیت استرالیا

 

5

 

 اسپانسری  اسپانسری ایالتی برای ویزای 190 5
اسپانسری خویشاوندی و مناطق دور‌افتاده برای ویزای 489 10