دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

نحوه امتیاز بندی جهت اخذ ویزای سرمایه گذاری و نواوری در کسب


      

فاکتور توضیحات امتیاز
 سن  18-24 سال  20
 25-32 سال  30
 33-39 سال  25
 40-44 سال  20
 45-54 سال  15
 55 سال به بالا  0
 سطح زبان انگلیسی  نمره‌ی 5 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و تافل ibT‌ معادل  5
 نمره‌ی 7 به بالا در هر مهارت آیلتس یا PTE و تافل ibT‌ معادل  10
 مدرک تحصیلی مدارک لیسانس غیر مرتبط  5
 لیسانس مدیریت وتکنولوژی و تجارت  10
 حمایت ویژه  اگر ایالت اسپانسر کننده تشخیص دهد که کسب و کار پیشنهادی شما،‌ویژه و منحصر به فرد می‌باشد  10
 اموال و دارایی‌ها  مجموع اموال و دارایی شخصی و تجاری خود و همسر در حداقل دو سال اخیر  
 800 هزار دلار استرالیا  5
1.3 میلیون دلار استرالیا  15
 1.8 میلیون دلار استرالیا  25
 2.25 میلیون دلار استرالیا  35
 گردش مالی کسب و کار  گردش مالی سالیانه‌ی کسب و کار حداقل دو سال در چهار سال اخیر  
 500 هزار دلار استرالیا  5
 1 میلیون دلار استرالیا  15
 1.5 میلیون دلار استرالیا  25
 2 میلیون دلار استرالیا  35
 فقط مخصوص زیرشاخه‌ی نوآوری تجاری  شما یک یا تعداد بیشتری کسب و کار تا قبل از تشکیل پرونده داشته‌اید:  
 حداقل 4 سال در 5 سال اخیر  10
 حداقل 7 سال در 8 سال اخیر  15
 فقط مخصوص زیرشاخه‌ی سرمایه‌گذاری  سرمایه‌گذاری واجد شرایط به مبلغ حداقل 100 هزار دلار استرالیا:  
 حداقل 4 سال تا قبل از تشکیل پرونده  10
 حداقل 7 سال تا قبل از تشکیل پرونده  15
 مدارک نوآوری تجاری  مدارک ثبت اختراع یا طراحی ثبت شده  15
 مدارک علامت تجاری ثبت شده  10
 مدارک توافقنامه رسمی سرمایه‌گذاری مشترک  5
 مدارک کسب و کار صادرات  15
 مدارک سهام‌داری در کسب‌ و کارهای پررونق و رو به رشد  10
 مدارک کمک‌های مالی و یا بودجه‌ی سرمایه‌گذاری  10
 اسپانسر ایالتی و منطقه‌ای  حمایت ویژه (مناطق محدود)  10