دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

اسپانسر خویشاوندی


 

مناطق مشخص شده استرالیا جهت اسپانسر خویشاوندی

کد پستی

مناطق مورد قبول

ایالت

همه کدهای پستی

همه مناطق

Australian capital territory

2311 تا 2312، 2328 تا 2333، 2336 تا 2490، 2535 تا 2551 ،2575 تا 2739، 2787 تا 2898  

همه مناطق به غیر از سیدنی، نیوکاسل، وولنگانگ

New south wales

همه کدهای پستی

همه مناطق

Northen territory

4019 تا 4028، 4037 تا 4050، 4079 تا 4100، 4114 تا 4118، 4124 تا 4150، 4158 تا 4168، 4180 تا 4899

همه مناطق به غیر از بریزبین

Queensland

همه کدهای پستی

همه مناطق

South australia

همه کدهای پستی

همه مناطق

Tasmania

همه کدهای پستی

همه مناطق

Victoria

همه کدهای پستی

همه مناطق

Western australia