دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
  • ویزای استرالیا
  • اقامت استرالیا
  • مهاجرت به استرالیا
  • سرمایه گذاری در استرالیا

مهاجرت به استرالیا 2018


بروز رسانی اخبار مهاجرت برای ژانویه 2018

 

 

تغییرات بیشتر در 20 دسامبر 2017 و 4 ژانویه 2018 اعلام شد:

     - وزارت مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی نام خود را تغییر داده است

     - افزایش توانائی های مالی برای درخواست های ویزای دانشجویی

 

در این مقاله تغییرات، و تاثیر بالقوه این تغییرات در برنامه های ویزا را بررسی کرده و توضیح اینکه چرا  استفاده از متخصص در امور مهاجرت می تواند برای فرایند درخواست مهاجرتی برای شما سودمند باشد.

 

وزارت مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی

تغییرات مریوط به امور داخلی 20 دسامبر 2017 برنامه ریزی شد، ادغام اداره مهاجرت استرالیا، پلیس فدرال، امنیت ملی و حمل و نقل، عدالت کیفری و مدیریت بحران از جمله این تغییرات میباشد. وزارت مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی به طور رسمی به وزارت امور داخلی تغییر یافت.

به این ترتیب اداره مهاجرت با دیگر سازمان های امنیت ملی ادغام و نزدیک تر  شده اند  و بررسی های جامع تری برای درخواست متقاضیان صورت خواهد گرفت. در نتیجه  امکان دارد متقاضیان ویزا نسبت به عواملی از قبیل هویت آنها، واقعی بودن درخواست آنها برای  ویزای خاص، و اینکه اطلاعاتی که متقاضیان برای حمایت از درخواستنامه خود ارائه می دهند، نادرست یا گمراه کننده باشد،

 

ویزا های دانشجویی

توانائی مالی برای تامین هزینه های زندگی

در موارد خاص، درخواست های ویزای دانشجویی باید با شواهدی ارائه شوند که ثابت کند متقاضیان ویزاهای تحصیلی برای ادامه تحصیل خود در استرالیا از منابع مالی کافی برخوردار هستند.

وزارت امور داخلی اعلام کرد که حداقل مبلغ مورد نیاز توانائی مالی برای ادامه تحصیل در استرالیا از 1 فوریه 2018 افزایش خواهد یافت.  این افزایش از 3/2درصد شروع و بر مینای شاخصهای قیمت برای مصرف کننده در استرالیا (CPI) افزایش خواهد داشت.

 

از ا فوریه 2018:

دانشجو یا دانش آموز و یا همراه گاردین دانشجو و یا دانش آموز:              20290 $ استرالیا

همسر و یا شریک زندگی:                                                                                   7100 $  استرالیا

فرزند همراه:                                                                                                          3040 $ استرالیا

 

نتیجه گیری:

 

تغییرات بسیاری در پروژۀ مهاجرت و انواع ویزاهای استرالیا در طول 6 تا 8 ماه گذشته اعمال شده است. بعضی از این تغییرات کماکان به حالت خود باقی هستند و بعضی از آنها مجددا مجبور به بازگشت به فرم قبلی خود شده اند.

تغییرات بیشتری در برنامه مهاجرت در ماه های آینده انتطار میرود و در نتیجه  به احتمال زیاد اعمال این تغییرات پیش از اجرائی شدن موجب افزایش تعداد درخواست های ویزا خواهد شد.  با توجه به این موضوع احتمال دارد وزارت امور داخلی تصمیم برای صدور و یا رد ویزا را بر مبنای مدارک موجود صورت دهد و فقط در شرایط خاص مدارکی بیشتری درخواست کند.

با توجه به این نکته چناچه متقاضی درخواستنامه ناقص و یا نامعتبری از نظر وزارت امور داخلی ارائه دهد امکان رد ویزا را بسیار بالا خواهد برد.

با توجه به تغییرات در فرایند درخواست ها و بررسی درخواستنامه ها لازم است که با توجه بیشتری پرونده ها تکمیل و ارسال گردند.  توصیه میشود پیش از هرگونه تصمیم و یا اقدام، برای روشن تر شدن وضعیت و بررسی تطبیق پذیری خود با ما تماس بگیرید.