دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای اقامت دائم استرالیا از طریق همسر (زیر گروه 309)

 • ویزای استرالیا برای همسر

  ویزا همسر زیر گروه 309
  برای حائز شرایط بودن برای این ویزا متقاضی باید با فرد حمایت کننده از قبل ازدواج کرده باشد. برای تشکیل پرونده برای این ویزا در خارج از استرالیا بر اساس ازدواج متقاضی در زمان تشکیل پرونده با فرد حمایت کننده بطور قانونی ازدواج کرده و یا قصد ازدواج در آینده بسیار نزدیک داشته باشد (این ازدواج پیش از آنکه تصمیمی از طرف اداره مهاجرت استرالیا در باره درخواست ویزا گرفته شود انجام شده باشد) چنانچه ازدواج در کشور دیگری به غیر از استرالیا صورت گرفته باشد و این ازدواج در کشور متبوع متقاضی قانونی تلقی گردد این ازدواج از نظر قوانین استرالیا به عنوان ازدواج قانونی مورد تایید میباشد.

  شرایط لازم
  • از طرف فردی که شرایط لازم را برای این ویزا دارد حمایت شده باشد
  • بطور قانونی متقاضی و فرد حمایت کننده با یکدیگر ازدواج کرده باشند
  • متقاضی بتواند ثابت کند قصد ایشان برای تشکیل یک زندگی مشترک با همسرشان واقعی است
  • متقاضی بتواند ثابت کند ادامه زندگی با همسرشان که ایشان را حمایت کرده اند واقعی است
  • متقاضی بتواند ثابت کند که با همسرشان زندگی میکنند. چنانچه به دلیل تشکیل پرونده برای این ویزا و یا به هر دلیل از یکدیگر جدا زندگی میکنند این جدائی موقتی است
  • شرایط سلامت و عدم سوء پیشینه را دارا باشند

  ویزای نامزد , ویزای موقت است که برای 9 ماه , پس از تاریخ صدور معتبر است. پس از صدور ویزا متقاضی باید وارد استرالیا شده و با نامزد خود ازدواج نماید.

  شرایط لازم:

  • از طرف شهروند و یا فردی که اقامت دائم استرالیا را دارد حمایت شود
  • سن متقاضی حداقل 18 سال باشد
  • متقاضی و نامزد وی باید قبلآ بطور رو در رو یکدیگر را ملاقات کرده باشند. دیدارهای اینترنتی و فضای مجازی مورد تایید نیست.
  • هیچگونه مانعی برای ازدواج طرفین وجود نداشته باشد
  • درخواست و قصد ازدواج واقعی باشد
  • طرفین برای زندگی مشترک قصد واقعی داشته باشند
  • شرایط سلامت و عدم سوء پیشینه را دارا باشند

  چنانچه ویزای نامزد صادر شود مراسم ازدواج میتواند در خاک استرالیا و یا خارج از استرالیا انجام گیرد مشروط بر اینکه دارنده ویزا نامزدی حداقل یکبار با ویزای نامزدی وارد استرالیا شده و ازدواج در 9 ماه از تاریخ صدور ویزا انجام گرفته باشد.