دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

خدمات جامع و تخصصی ما

 • نیروی محرکه ما به عنوان یک مشاوره و مجری در برنامه ریزی برای مهاجرت به استرالیا ارائه خدمات حرفه ای، کارآمد، با صرفه ، موثر و اخذ نتایج موفقیت آمیز در پرونده های ویزای اقامت استرالیا میباشد.

  خدمات جامع و تخصصی ما شامل موارد ذیل است.
  • ارائه مشاوره های حرفه ای توسط کارشناسان با تجربه، تحصیل کرده و آشنا به آخرین تغییرات و قوانین مهاجرت به استرالیا بصورت تلفنی،حضوری و کاملا خصوصی.
  • ارزیابی وضعیت و شرایط متقاضیان برای تشخیص، تطبیق و تعیین مناسب ترین نوع ویزا
  • مشاوره در ارائه دقیق مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده های " آماده تصمیم گیری"
  • مشاوره ، راهنمائی و تکمیل فرم ها و پرسشنامه های لازم
  • ارائه به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه برای تشکیل پرونده.
  • ارتباط با اداره مهاجرت و حفاظت مرزی استرالیا و یا سایر ادارات و مراکز ذیربط از طریق پردازش درخواستنامه ها و پیگیری آخرین وضعیت پرونده ها
  • ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها