دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

خدمات تخصیی ما در رابطه با ویزاهای نوآوری و سرمایه گذاری زیر گروه 188 و 132

 • ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری زیر گروه 132و188 بخشی از برنامه ریزی برای نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری در استرالیا است. ویزا استعداد کسب و کار - زیر گروه 132ویزا اقامت دائم است و ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری زیر گروه 188 ویزا 4 ساله اقامت موقت است که تحت شرایط خاص قابل تبدیل به اقامت دائم است. هر یک از این ویزا ها باید از حمایت ایالتی و یا منطقه ای برخوردار باشند. این ویزا ها برای صاحبان کسب و یا تجارت و یا سرمایه گذاران بوده و متقاضیان آنها باید از استعداد و سوابق موفق اداره کسب و یا تجارت ،کار آفرینی و یا سرمایه گذاری برخوردار باشند. برای تشکیل پرونده این ویزا نیاز به ارائه EOI – (Expression of Interest) – (درخواست نامه اظهار تمایل برای مهاجرت) در سیستم Skill Select میباشد.

  خدمات تخصصی ما:
  • ارزیابی و بررسی تطبیق پذیری متقاضی با شرایط اداره مهاجرت و حفاظت مرزی دولت استرالیا در رابطه با ویزا های سرمایه گذاری و نوآوری
  • برگذاری جلسات متعدد توجیهی و ارائه راهنمایی های لازم برای جمع آوری اسناد و مدارک
  • تهیه و تنظیم طرح توجیهی (Business Plan) با توجه به نوع فعالیت متقاضی و مبتنی بر آخرین آمار و اطلاعات نوع کسب در استرالیا
  • جمع آوری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز
  • راهنمایی و مشاوره های لازم در زمینه ارزیابی دارایی ها و تهیه اسناد و مدارک مالی
  • ارسال EOI به ایالت مربوطه
  • ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به مقامات مربوطه ایالت و یا منطقه برای تشکیل پرونده و اخذ دعوتنامه از اداره مهاجرت و حفاظت مرزی دولت استرالیا (DIBP )
  • ارائه سریع و به موقع تمامی اسناد و مدارک به اداره مهاجرت و حفاظت مرزی دولت استرالیا برای تشکیل پرونده
  • ارائه گزارش و در جریان گذاشتن متقاضیان از وضعیت و فرایند پرونده آنها