دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

خدمات تخصصی ما در رابطه با ویزاهای نوآوری و سرمایه گذاری زیر گروه 888-اقامت دائم

 • ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) مرحله دوم از ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) است. متقاضیان این ویزا میتوانند پس از تامین شرایط لازم ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) برای این ویزا (ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری اقامت دائم) اقدام نمایند.جهت تشکیل پرونده برای این ویزا نیازی به ارائه EOI نیست اما ادامه حمایت دولت ایالتی و یا منطقه ای و یا AUSTRADE از طرف دولت استرالیا برای حائز شرایط بودن لازم است. چنانچه دارنده ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) هستید باید ثابت کنید که در زمان تشکیل پرونده برای تبدیل آن به ویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (اقامت دائم) شرایط لازم را دارا بوده و نوع کسب و یا کار و یا تجارت و یا سرمایه گذاری شما از طرف دولت ایالتی و یا منطقه ای مورد تایید بوده و دولت ایالتی و یا منطقه ای حمایت کننده حمایت خود را از فعالیت های کسب و کار و یا سرمایه گذاری شما لغو نکرده باشد.

  در رابطه با تبدیل ویزا نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیر گروه 188) بهویزا زیر گروه 888 نوآوری کسب و کار و یا سرمایه گذاری (اقامت دائم) لازم است کلیه شرایط اولیه برای این ویزا رعایت شده باشد. انتخاب نوع کسب، کار و یا سرمایه گذاری و ادامه حفظ این شرایط حائز اهمیت است.
  اقامت دائم و سرمایه گذاری و نوآوری 188و 132 فعالیت جدیدی را برنامه ریزی کرده است. این برنامه ریزی با همکاری مشترک (Joint Venture) باشرکت - پارس ملبورن (Pars Melbourne Pty Ltd) در استرالیا میباشد.
  از سال میلادی 2016 دارندگان ویزا های اقامت دائم و سرمایه گذاری و نوآوری میتوانند از خدمات پس از صدور ویزا و استقرار در استرالیااستفاده نمایند. هدف ازاتحاد و همکاری بین این دوشرک - پارس ملبورن (Pars Melbourne Pty) و شرکت دروازه طلایی آسیا –(Golden Gate of Asia)گسترش خدمات جدید و ایجاد تسهیلات بیشتر برای استقرار در استرالیا است . این برنامه ریزی بر مبنای نیازهای اولیه دارندگان این نوع ویزا طرح ریزی شده است که شامل حمایت از فرایند مستقر شدن و تحقیق ، راه اندازی کسب و کار و حمایت از کسب و کارهای فعال در استرالیا است.
  هدف ما مشاوره، راهنمائی، و اجرا پروژه های سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار و تکمیل شرایط لازم پیش نیاز ویزا های مربوطه بوده که در تحلیل نهایی به درخواست اقامت دائم برای ویزا های اقامت موقت سرمایه گذاری و نوآوری 188 و یا ویزا های سرمایه گذاری و کسب و کارهائی که پیش از جو لای 2012 اقدام کرده و ویزا های آنها صادر شده و یا در جریان راه اندازی کسب و کار باشند منتهی شود.
  شرکت دروازه طلائی آسیا و شرکت پارس ملبورن با تیم تخصصی و مستقر در استرالیا خدمات خود را پس از صدور ویزا زیر کلاس 188 و فرایند تبدیل آن به ویزا زیر گروه 888 اقامت دائم بشرح ذیل ارائه میدهد.

  خدمات تخصصی ما:
  1- برنامه ریزی:

  ارائه اطلاعات و خدمات در باره :
  • تطبیق پذیری متقاضی با شرایط اداره مهاجرت و حفاظت مرزی دولت استرالیا در رابطه با ویزا های سرمایه گذاری و نوآوری زیر کلاس 188 و تبدیل آن به ویزا های سرمایه گذاری و نوآوری زیر کلاس 888
  • تطبیق پذیری متقاضی با مهارت و سوابق وی برای انتخاب بهترین نوع کسب و کار و یا سرمایه گذاری
  • تهیه و تنظیم طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی
  • تطبیق پذیری متقاضی با انواع مختلف فعالیتها و ساختار کسب و کار
  • خرید کسب و کار فعال، راه اندازی کسب و کار جدید و یا قرارداد فرانشیز
  • اندازه، رشد و پتانسیل بازار
  • بخشهای مختلف فعالیت در صنعت ، تجارت، خدمات و یا خرده فروشی
  • چشم انداز رقابتی در نوع صنعت، کسب و کار و یا سرمایه گذاری
  • قابلیتهای تحقیق و توسعه و گسترش
  • محیط و شرایط کسب و کار و تغییرات مورد انتظار
  • موارد مالی و حقوقی
  • مهارت های موجود در بازارکار ودسترسی به آنها
  • هزینه های عملیات زیربنايی،ازجمله زمین،ساختمان وآب وبرق
  • تجزیه و تحلیل میزان ریسک در نوع کسب و کار و یا سرمایه گذاری مورد انتخاب

  2- راه اندازی کسب و کار
  ارائه اطلاعات و خدمات در باره :
  • ثبت شرکت و موارد قانونی
  • قوانین و مقررات فرآیندتوسعه کسب و کار،مصوبات قانونی،وهمچنین زیر ساخت استقرار کسب و کار وآب وبرق موردنیاز
  • بکار گیری روشهای کارآمد برای انجام کسب و کار با ایجاد و حفظ روابط با سازمانهای دولتی و بخش خصوصی که منتج به صرفه جوئی در وقت و سرمایه گردد
  • اخذ مجوز های لازم وموردنیاز برای پروژه های کسب و کار
  • ایجاد هماهنگی با طیف گسترده ای از دولت ایالتی، دولت مشترک المنافع استرالیا و مصوبات دولت محلی و ایجادتسهیلات برای مذاکرات باسازمان های دولتی مربوطه
  • قوانین و مقررات مربوط به برنامه ریزی،توسعه و گسترش،حفظ محیط زیست و رعایت بهداشت و ایمنی وکنترل های دیگر نظارتی
  • خدمات انتخاب محل کسب و یا کار برای فعالیت های صنعتی، تجاری، و فروشگاه بر اساس نوع کسب و کار
  • هزینه های مربوط به زیرساخت های کسب وکار،ازجمله خرید و یا اجاره محل،برق،گاز،آب وحمل نقل

  3- کسب و کار های فعال
  ارائه اطلاعات و خدمات در باره :
  • برقراری رابطه بین کسب و کار متقاضی و مقامات مسئول پس از راه اندازی و فعال شدن کسب و کار
  • ارائه اطلاعات، نگرش و دیدگاه جامع از لحاظ اقتصادی، اجتمائی و فرهنگی در باره کسب و کار فعال و موجود در استرالیا و حمایت مستمر از آن برای تضمین موفقیت، رشد و گسترش آن
  • نوآوری ومعرفی فنآوری های جدید برای افزایش بهره وری در فرایند تولید، کسب و یا سرمایه گذاری
  • دسترسی به بازارهای جدید در داخل و صادرات
  • سرمایه گذاری در امکانات جدید
  • امکانات موجود و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های جدید