دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای اقامت دائم استرالیا (زیر گروه 189)

 • ویزای اقامت دایم استرالیا

  این ویزا بدون شرایط و بصورت مستقل بوده و برای متقاضیانی است که حد نصاب امتیاز آنها حداقل به 65 امتیاز برسدو از طریق Skill Select دعوتنامه برای ارائه مدارک به اداره مهاجرت و حفاظت مرزی جهت تشکیل پرونده دریافت کرده اند. برای این ویزا نیازی به اخذ حمایت از کارفرما و یا وابستگان فامیلی و یا ایالتی نیست.


  آیا برای این ویزا باید داخل استرالیا و یا خارج از استرالیا بود؟
  برای ویزا مستقل اقامت دائم زیر گروه 189 میتوان هم از داخل استرالیا و هم خارج از استرالیا اقدام کرد. برای تشکیل پرونده در داخل خاک کشور استرالیا متقاضی باید دارای ویزا اساسی (قابل توجه) بوده و یا تحت ویزا ارتباطی (Bridging Visa) A, B, و C باشد. در صورتیکه تشکیل پرونده در داخل خاک استرالیا انجام بگیرد اداره مهاجرت با صدور ویزا ارتباطی (Bridging Visa) اجازه کار و زندگی را تا صدور ویزا اصلی برای متقاضی صادر میکند.

   

  آیا شرایط لازم را برای این ویزا دارم؟
  • اخذ امتیاز حداقل 65 جهت تشکیل پرونده
  • اخذ امتیاز 65 به پارامتر هائی از قبیل سن، مدارک و گواهینامه های تحصیلی اخذ شده در خارج از استرالیا، توانائی در زبان انگلیسی، سوابق کار در استرالیا و یا خارج از استرالیا، مدارک تحصیلی اخذ شده در استرالیا و یا اخذ حمایت ایالتی بستگی دارد.
  • سن باید بین 18 تا 45 باشد.
  • برگ نامه ارزشیابی مهارت متقاضی (مجموعه شغل و حرفه بعلاوه تحصیلات و آموزشهای حرفه ای) که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات و تعیین شاخص طبقه بندی شغلی از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
  • متقاضی بتواند تست IELTS ( سایر تستهای زبان از قبیل TOEFL نیز پذیرفته است) که 3 سال نیز اعتبار دارد را با نتیجه حداقل 6 از 9 در هر مهارت ارائه نماید.

   

  مراحل تشکیل پرونده برای ویزا اقامت دائم 189

  • برای کسب 65 امتیاز حد نصاب لازم بدقت محاسبه شود
  • داشتن برگ نامه ارزشیابی مهارت از یکی از سازمانهای ارزشیابی مرتبط با حرفه
  • شرکت در آزمون IELTS برای رسیدن به حد نصاب نمره قبولی (حداقل 6 از 9 در هر مهارت) – در آزمایش امتیاز به حد نصاب 65 امتیاز برسد
  • ارائه EOI (Expression of Interest) – ابراز تمایل برای مهاجرت – EOI سیستم پرسشنامه الکترونیکی است که اداره مهاجرت دولت استرالیا میتواند اولویت مهاجران بالقوه را بر اساس داشتن شرایط لازم، شایستگی، بهترین و با استعداد ترین کاندید های مهاجرت برای اقامت دائم و یا تامین نیروی انسانی لازم افراد کارآمد و ماهر را انتخاب نماید.
  • دریافت دعوتنامه از اداره مهاجرت و حفاظت مرزی (DIBP) به منظور ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده.متقاضی باید حد اکثر ظرف 65 روز پس از دریافت دعوتنامه از اداره مهاجرت و حفاظت مرزی (DIBP) کلیه مدارکی را که در EOI اعلام کرده را ارسال نمایند.

  شرایط و مزایا:

  ویزا مستقل اقامت دائم زیر گروه 189 ویزا 5 ساله اقامت دائم است . دارندگان این ویزا اجازه دارند بطور نا محدود در استرالیا زندگی کنند. دارندگان این ویزا دارای اجازه کارو تحصیل هستند و میتوانند از مزایای خدمات درمانی، تحصیل فرزندان و سرمایه گذاری در املاک بهره مند شوند. پس از 4 سال از تاریخ ورود به استرالیا و رسیدن به شرایط خاص اقامت میتوانند برای شهروندی استرالیا نیز اقدام نمایند.