دروازه طلایی آسیا

اخذ اقامت استرالیا تخصص ماست

+98 21 22064546
 • ویزای استرالیا
 • اقامت استرالیا
 • مهاجرت به استرالیا
 • سرمایه گذاری در استرالیا

ویزای موقت استرالیا (زیر گروه 489)

 • ویزای موقت استرالیا

  برای متقاضیان کاندید شده از طرف دولت ایالتی / منطقه ای و یا وابستگان فامیل.

  ویزا 4 ساله موقت که دارندگان این ویزا برای اخذ اقامت دائم ملزم به زندگی و کار کردن در مناطق غیر مراکز شهری هستند. برای اخذ این ویزا و حائز شرایط بودن یکی از وابستگان فامیلی که در مناطق غیر مراکز شهرهای بزرگ ساکن هستند مورد حمایت قرار گیرند و یا این حمایت از طرف دولت یکی از ایا لت ها و یا مناطق انجام گرفته باشد.

  این ویزا موقت 4 ساله است که شامل اجازه کامل کار و دسترسی به بیمه های درمانی دولتی (Medicare) میشود. این ویزا پیش نیاز ویزا اقامت دائم است و از طریق ویزا زیر گروه 887 و یا ویزا زیر گروه 187 حمایت کارفرما تحت برنامه ویزا موقت مهارت منطقه ای امکانپذیر میباشد.

  آیا برای این ویزا باید داخل استرالیا و یا خارج از استرالیا بود؟
  برای ویزا موقت مهارت منطقه ای زیر گروه 489 میتوان هم از داخل استرالیا و هم خارج از استرالیا اقدام کرد. برای تشکیل پرونده در داخل خاک کشور استرالیا متقاضی باید دارای ویزا اساسی (قابل توجه) بوده و یا تحت ویزا ارتباطی (Bridging Visa) A, B, و C باشد. در صورت تشکیل پرونده در داخل خاک استرالیا اداره مهاجرت با صدور ویزا ارتباطی (Bridging Visa) اجازه کار و زندگی را تا صدور ویزا اصلی برای متقاضی صادر میکند.

  آیا شرایط لازم را برای این ویزا دارم؟
  • اخذ امتیاز 65 جهت تشکیل پرونده برای این ویزا الزامی است
  • اخذ امتیاز 65 به پارامتر هائی از قبیل سن، مدارک و گواهینامه های تحصیلی اخذ شده در خارج از استرالیا، توانائی در زبان انگلیسی، سوابق کار در استرالیا و یا خارج از استرالیا، مدارک تحصیلی اخذ شده در استرالیا و یا اخذ حمایت ایالتی بستگی دارد.
  • سن متقاضی باید بین 18 تا 45 باشد.
  • باید ارزشیابی مهارت متقاضی که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
  • متقاضی تست IELTS که 3 سال نیز اعتبار دارد را با نتیجه 6 از 9 در هر مهارت ارائه نماید.
  • داشتن تایید حمایت (اسپانسری) از دولت ایالتی و یا منطقه ای مورد نظر برای این ویزا الزامی است

  حمایت و یا کاندیداتاتوری از طرف:
  دولت ایالتی و یا منطقه ای:

  • هر یک از دولتهای ایالتی و یا منطقه ای لیست کوتاهی از مشاغل مورد نیازخود را هر از چند گاهی اعلام میدارند که از لیست اداره مهاجرت وسیع تر است. هر ایالتی هم بسته به نیاز در رابطه با سوابق کار و سطح توانائی زبان پیش شرط های لازم خود را اعلام میکند.
  • فرد متقاضی که این نوع ویزا برایش بدلیل کاندیداتاتوری فامیلی و یا حمایت ایالتی و یا منطقه ای صادر گردد ملتزم است در مناطق دور تر از مرا کز شهری و یا مناطق پر جمعیت در استرالیا زندگی کند.
  • ایالت های استرالیای جنوبی، تاسمانی، و مناطق شمالی و منطقه پایتخت استرالیا جزء مناطق مورد تایید میباشند. سایر ایالتها از قبیل ایالت NSW و ایالت ویکتوریا، استرالیای غربی، کوئینزلند دارای مناطق تعیین شده میباشند با کد پستی مشخص شده اند. لازم به ذکر است که پایتخت های این ایالت ها جزء مناطق محسوب نمیشوند.
  • متقاضیانی که به مدت 2 سال در یکی از مناطق مورد تایید ایالتی زندگی کرده و یک سال از 2 سال را نیز مشغول بکار بوده باشند میتوانند برای ویزا زیر گروه 887 اقامت دائم اقدام نمایند.

  وابستگان فامیلی مقیم مناطق مورد تایید
  • وابستگان فامیلی که میتوانند برای این ویزا حمایت کنند عبارتند از: والدین، خواهر و یا برادر، عمو،دائی،خاله،عمه،خواهر زاده، برادرزاده،دختر خاله، پسرخاله و پدر بزرگ و یا مادر بزرگ.
  • پس از صدور ویزا تحت این کلاس متقاضی باید در مناطق تعیین شده زندگی کند. این مناطق با منطقه محل زندگی وابسته فامیل حمایت کننده لزوما یک محل میتواند نباشد.

  مناطق تعیین شده:
  • ایالت ویکتوریا، استرالیا جنوبی، منطقه شمال، تاسمانی، منطقه پایتخت استرالیا جزء مناطق تعیین شده محسوب میشوند.
  • ایالت کوئینزلند – کدهای پستی 4019 -4028، 4037-4050، 4079-4100، 4114،4118، 4124-4150، 4158-4168، 4180-4899 (کلیه این مناطق به غیر از بیریزبین)
  • استرالیا غربی - تمام ایالت
  • نیو سات ویلز – کد های پستی 2311-2312، 2328-2333، 2336-2490، 2535-2551، 2575-2739، 2787-2898 ( کلیه این مناطق بغیر از سیدنی، نیو کسل و وولونگانگ)